Dům s pečovatelskou službou
Gellnerova 5, Brno

stravování
Dům s pečovatelskou službou zajišťuje svým klientům celodenní stravování v rozsahu čtyř jídel denně.
Klient má možnost výběru oběda ze tří nabídek menu.
Celodenní strava se skládá ze *snídaně, oběda, svačiny a večeře*.
Na základě domluvy s klientem je možnost stravu upravit dle jeho zvyklostí či zdravotních potřeb (dieta, veget. strava, druhá večeře, apod.)
V případě zdravotní indispozice klienta je strava donášena ošetřovatelským personálem na pokoj.
Copyright © www.seniorbrno.cz 2017