Dům s pečovatelskou službou
Gellnerova 5, Brno

služby
Klientům nabízíme domácí prostředí a individuální přístup.

Na základě domluvy s klientem služby přizpůsobíme jeho individuálním potřebám, zvyklostem či zdravotním potřebám (dieta, veget. strava, druhá večeře, apod.)
SOS mobilní tlačítko rychlé pomoci pro každého klienta.
Kulturní a společenské akce dle přání klientů (hudební odpoledne, výlety, exkurze, kino)
Minimálně 1x týdně dovoz drobných nákupů.
Copyright © www.seniorbrno.cz 2017